Print Bookmark

Reports


   Report Name   Description 
1. Cemetaries A list of cemetaries and their locations 
2. Individuals: frequency of zodiacal signs  
3. Individuals, with their zodiacal sign A list of all the people with their zodiacal sign 
4. All the women in the database sorted on first name Een overzicht van alle vrouwen in het bestand gesorteerd op voornaam 
5. All the men in the database sorted on first name Alle mannen in de database gesorteerd op voornaam,  
6. People sorted on date This gives you a list of the people born before 1500, sorted on date of birth 
7. Changed persons in the last 90 days List of the the people which changed the last 90 days, sorted on the last change date 
8. Document changes Veranderingen van de laatste 90 dagen in documenten, ZONDER de gelinkte personen.
Documents/histories changed within the last 90 days (listing *without* linked individuals)  
9. Changes in histories with people Veranderde documenten, levensverhalen MET links naar de personen
Documents/histories changed within the last 90 days (listing *with* linked individuals)  
10. Changed families Gezinnen die verandert zijn in de laatste 90 dagen
Families changed within the last 90 days 
11. Changes in headstones (Last 90 days w.o. people headstones: changes within the last 90 days (listing *without* linked individuals and *without* linked cemeteries) 
12. Changed headstones with links to cemetries Headstones: changes within the last 90 days (listing *without* linked individuals but *with* linked cemeteries)  
13. Changed photos, without links to people Photos changed within the last 90 days (listing *without* linked individuals) 
14. Photos changed within the last 90 days Photos changed within the last 90 days (listing *with* linked individuals)  
15. Unknown sex A list of the people with unknown gender and not stillborn Een lijst met personen waarvan de sexe onbekend is en die niet doodgeboren zijn. 
16. Veterans An overview of veterans (at least if you added some) 
17. all occuring places, including place levels all occuring places, including place levels  
18. sources with citation frequency, ordered by sources sources with citation frequency, ordered by sources  
19. sources with citation frequency, ordered by frequency sources with citation frequency, ordered by frequency  
20. sources: citation texts - with frequency of occurence sources: citation texts - with frequency of occurence ordered by description 
21. individuals: frequency distribution of zodiacal signs individuals: frequency distribution of zodiac signs  
22. individuals without date of birth/baptism/death/burial individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields)  
23. individuals without places individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)  
24. indivuals ordered by ascending age indivuals ordered by ascending age (only deceased)  
25. individuals: age frequency distribution individuals: age frequency distribution (only deceased) Individuen: leeftijdsgrafieken (alleen overledenen) 
26. individuals: age frequency per decade individuals: age frequency per decade (only deceased), one = equals 100 people Individuen: leeftijdsverdeling per 10 jaren (alleen overledenen), een = is 100 mensen 
27. Individuals marked as living Individuals marked as "living" with age > 100 years  
28. inviduals: birthdays in the current month inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)  
29. individuals with an unclear date of birth individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"  
30. individuals: birth frequency by century individuals: birth frequency by century, one = equals 100 people Individuen: geboortegrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
31. individuals: birth frequency by decades individuals: birth frequency by decades, one = equals 50 people Individuen: geboortegrafieken per 10 jaren, een = is 50 mensen 
32. individuals: birth frequency by calendar months individuals: birth frequency by calendar months, one = equals 50 people Individuen: geboortegrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen 
33. individuals: baptism frequency by century individuals: baptism frequency by century, one = equals 100 people Individuen: doopgrafieken per eew, een = is 100 mensen 
34. individuals: days between birth and baptism individuals: number of days from birth and baptism individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop 
35. individuals: frequency distribution of days from birth to baptism individuals: frequency distribution of days from birth to baptism, one = equals 10 people Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen geboorte en doop, een = is 10 mensen 
36. individuals with 50. birthdate this year or next year individuals with 50. birthdate this year or next year  
37. individuals with 60. birthdate this year or next year individuals with 60. birthdate this year or next year  
38. individuals with 65. birthdate this year or next year individuals with 65. birthdate this year or next year  
39. individuals with 70. birthdate this year or next year individuals with 70. birthdate this year or next year  
40. individuals with 75. birthdate this year or next year individuals with 75. birthdate this year or next year  
41. individuals with 80. birthdate this year or next year individuals with 80. birthdate this year or next year  
42. individuals with 85. birthdate this year or next year individuals with 85. birthdate this year or next year  
43. individuals with 90. birthdate this year or next year individuals with 90. birthdate this year or next year  
44. individuals with 100. birthdate this year or next year individuals with 100. birthdate this year or next year  
45. individuals, by place of birth individuals, sorted by place of birth 
46. individuals, by place of baptism individuals, by place of baptism  
47. individuals with and unclear date of death individuals with and unclear date of death  
48. individuals: death frequency by century individuals: death frequency by century, one = equals 100 people Individuen: overlijdensgrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
49. individuals: birth frequency by day-of-week individuals: birth frequency by day-of-week one = equals 50 people Individuen: geboorte grafieken per dag van de week, een = is 50 mensen 
50. individuals: death frequency by decades individuals: death frequency by decades one = equals 20 people Individuen: overlijdensgrafieken per 10 jaar, een = is 20 mensen 
51. individuals: death frequency by calendar months individuals: death frequency by calendar months one = equals 50 people Individuen: overlijdensgrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen 
52. individuals: death frequency by day-of-week individuals: death frequency by day-of-week one = equals 50 people Individuen: overlijdensgrafieken per dag van de week, een = is 50 mensen 
53. families with missing partners families with missing partners  
54. families with missing partners but WITH marriage date families with missing partners but WITH marriage date 
55. families: marriage frequency by century families: marriage frequency by century one = equals 100 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 100 mensen 
56. families: marriage frequency by decades families: marriage frequency by decades one = equals 10 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 10 mensen 
57. families: marriage frequency by day-of-week families: marriage frequency by day-of-week one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per dag van de week, een = is 50 mensen 
58. families: marriage frequency by calendar month families: marriage frequency by calendar month one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per kalendermaand, een = is 50 mensen 
59. individuals married with age <= 18 years individuals married with age <= 18 years and marriage date AFTER 1785 (before 1785 there are too many people in the database who where married at a too young age, notably nobility) 
60. individuals married with age >= 80 years individuals married with age >= 80 years 
61. families: individual with marriage date *after* death date families: individual with marriage date *after* death date  
62. families: individuals with marriage date *before* birthdate families: individuals with marriage date *before* birthdate  
63. families: frequency distribution of marriage age, by year families: frequency distribution of marriage age, Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd 
64. families: frequency distribution of wife's marriage age, by year families: frequency distribution of wife's marriage age, by year one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de vrouw, een = is 50 mensen 
65. families: frequency distribution of husband's marriage age, by year families: frequency distribution of husband's marriage age, by year one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de man, een = is 50 mensen 
66. families: frequency distribution of wife's marriage age, by 5-year-steps families: frequency distribution of wife's marriage age, by 5-year-steps one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken van de vrouw's huwelijksleeftijd met 5 jaar stappen, een = is 50 mensen 
67. families: frequency distribution of husband's marriage age, by 5-year-steps families: frequency distribution of husband's marriage age, by 5-year-steps one = equals 50 people Gezinnen: huwelijksgrafieken van de man's huwelijksleeftijd met 5 jaar stappen, een = is 50 mensen 
68.  families: occuring marriage types without names (but with frequency)  families: occuring marriage types without names (but with frequency) one = equals 5 people Gezinnen: "typen huwelijk" zonder namen maar met aantallen, een = is 5 mensen 
69. Same sex marriages  
70. Families sorted according to number of children  
71.  individuals with missing father or missing mother  individuals with missing father or missing mother  
72. Incomplete families Families where husband or wife is missing 
73. Individuals (not: families!) with number of associated children Individuals (not: families!) with number of associated children  
74. Families: twins, triplets.. Families: twins, triplets.. 
75. Families: Twins Families: Twins  
76. families, ordered by husband's name families, ordered by husband's name  
77. families, ordered by wife's maiden name families, ordered by wife's maiden name  
78. families: husbands families: husbands  
79. families: marriage types with individuals (with personIDs *and* names) families: marriage types with individuals (with personIDs *and* names)  
80. families: wifes families: wifes  
81. Families: individuals with missing father or missing mother Families: individuals with missing father or missing mother  
82. individuals: number of days between birth and death individuals: number of days between birthday and death individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden 
83. birthday to death, one = equals 10 people individuals: frequency distribution of days from birthday to death, one = equals 10 people Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen verjaardig en overlijden, een = is 10 mensen 
84. Dagen verschil tussen dood en leven / Individuals: frequency distribution of difference (in "absolute" weeks) between day/month of birth and day/month of death  
85. Places without coordinates  
86. Wezen, Orphans Personen zonder ouders, geoordend volgens de laatste invoer eerst. People without any parents, ordered according to the last input.  
87. Wezen zonder partner en kinderen, Orphans without partner and childeren Mensen die dus aan niemand verbonden zijn. Open de links in het rapport alstublieft in een nieuw venster. Persons who are connected to nobody. Open the links in the report please in a new window. 
88. individuals with mother, but without father (father is missing) Individuen met hun moeder maar waar de vader mist 
89. families: individuals with father, but without mother (mother is missing) Gezinnen met een missende moeder 
90. Places ordered by the last entered Plaatsnamen georderend volgens de laatst toegevoegde 
91. all occuring second place name levels p, including frequency, all occuring second place name levels, including frequency, ordered by place name level Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen,geordend volgens plaatsnaam niveau 
92. all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie 
93. All occuring third place levels, including frequency, ordered by place level All occuring third place name levels, including frequency, ordered by place name level Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend bij plaatsnaam niveau.  
94. All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie 
95. Faulty birth dates Foutieve geboortedatums 
96. Faulty burial dates foutieve begraafdatums 
97. Faulty death dates foutieve overlijdensdatums 
98. Faulty birth, baptism, death and burial APROXIMATE dates, e.g. abt1988 foute geschatte datums bijv, abt1988 (geen spatie) Kijkt alleen naar geboorte, doop, overlijdens en begraaf datums.  
99. empty notes empty notes 
100. Husband is female Marriages where the husband is female and therefore a mistake might have been made. Huwelijken waar de man vrouwelijk is en er mogelijk een fout gemaakt is. 
101. People born after they died Personen geboren nadat ze overleden zijn.  
102. The wife is male Marriages where the wife is male and therefore a mistake might have been made Huwelijken waar de echtgenote is mannelijk en mogelijk verkeerd zou kunnen zijn ingevoerd 
103. Born after Baptized Persons who are born after they are baptized Personen die geboren zijn nadat ze gedoopt zijn. 
104. Places with an empty description but with coordinates Plaatsnamen zonder een beschrijving, maar met coordinaten 
105. Present age of living people Leeftijd van levende personen (alleen zichtbaar als je ingelogd bent) 
106. Age of living people leeftijd van nog levenden Similar to the report 124 only now it gives ages with the addition of months etc.  
107. People without a default image Mensen zonder een standaard klikplaatje 
108. Show private notes Toon privé notities 
109. Orphaned families Families with no husband and no wife Gezinnen met geen vader en geen moeder 
110. People with the same surname as their mother People with a different surname as their father but the same as their mother (born after 1811, due to the Dutch system, before 1811 people used patronymics) Mensen met een andere achternaam dan hun vader geboren na 1811 (voor 1811 gebruikte men patroniemen)maar dezelfde als hun moeder 
111. Different surname as both parents People whose last names is different from the last name of the father AND the last name of the mother. Mensen met een andere achternaam dan de vader EN de moeder.  
112. People with a different surname as their father People with a different surname as their father (born after 1811) Mensen met een andere achternaam as hun vader (geboren na 1811) 
113. People ordered with the age of their parents People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader 
114. People ordered with the age of their parents People with the age of their parents, ordered by the age of the mother Mensen met de leeftijd van hun ouders gerangschikt volgens de leeftijd van de moeder 
115. Statistic of people becoming parents Frequency distribution of age where males (M) become father and females (F) become mother (for all children) Verdeling van leeftijd waarop mensen ouder worden 
116. People born into more families Mensen die in meerdere gezinnen zijn geboren 
117. Wrong place names for PERSONS Places to persons, which are NOT a member of the places table (check for data plausibility) Mensen in plaatsen die niet in de plaatsnamen lijst staan (controle op plausibiliteit) 
118. Wrong place names for FAMIILIES Places to families, which are NOT a member of the places table (check for data plausibility) Gezinnen in plaatsen die niet in de plaatsnamen lijst staan (controle op plausibiliteit) 
119. Media statistics Media statistieken 
120. Media overview by media type Media overzicht per media type.  
121. Media which are always visible Media having the "always on" tag activated Media die als "Altijd zichtbaar" zijn gemarkeerd 
122. Media not associated with a tree Media die niet aan een boom vastzit 
123. Media without coordinates Media zonder coordinaten 
124. Media with coordinates Media met coordinaten.  
125. Media with associated people, *without* having media linked to an event Media with associated people, *without* having media linked to an event Media met de eraan gelinked mensen zonder dat de media aan een gebeurtenis gelinked zijn.  
126. Media with associated people, *with* having media linked to an event Media with associated people, *with* having media linked to an event Media met eraan gelinkte mensen MET media gelinked aan een gebeurtenis  
127. Media which are set as "default photo" Media die als standaard foto zijn aangevinked 
128. Media which are *not* set as "default photo" Media die NIET als standaard foto zijn aangevinked 
129. People *with* associated media, but *without* default photo Mensen MET plaatjes, maar zonder standaard plaatje 
130. Levende Boekholt's Je moet ingelogd zijn om hier iets nuttigs te zien 
131. Levende personen Je moet ingelogd zijn om hier iets nuttigs te zien 
132. Levende Savenije's Je moet ingelogd zijn om hier iets te zien 
133. People without any dates Mensen zonder enige datums 
134. Documents linked to people not to an event Documenten die aan een persoon gelinked zijn.  
135. Children born before their mother Kinderen geboren voor hun moeder 
136. Children born before their father Kinderen geboren voor hun vader 
137. Children born after the death of their mother Kinderen geboren na de dood van hun moeder 
138. Children born after 9 months after their father's death Kinderen geboren later dan 9 maanden na hun vader's dood 
139. Number of people originating from third level birthplace Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus provincie of land.  
140. Frequencies of origin of people Frequencies van de geboorteplaats van mensen 
141. Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.  
142. Statistics of places where people were baptized Statistieken waar mensen gedoopt zijn.  
143. Frequency of people's marriage place Frekwentie van plaatsen waar mensen getrouwd zijn 
144. Families: husbands/wives, sorted by place of marriage Gezinnen: mannen/vrouwen, gesorteerd naar plaats van de huwelijk 
145. families: couples with same last names Gezinnen, stellen met dezelfde achternaam 
146. Persons whose last name is the same as the last name of their mother Personen met dezelfde achternaam als hun moeder 
147. persons whose last names are different from last name of father *and* last name Mensen die een verschillende achternaam hebben als hun vader EN moeder 


This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 9.2.2, written by Darrin Lythgoe 2001-2024.